GRAFICA IN SLUJBA STUDIULUI ALGORITMILOR SI A STRUCTURILOR DE DATE

Algoritmi

Algoritmi

Algoritmi

Algoritmul este noțiunea fundamentală a informaticii. Totul este construit în jurul algoritmilor (și a structurilor de date, cum ar fi listele sau grafurile)

Congorm Wikipedia, algoritmul este un concept fundamental al matematicii moderne. Un algoritm (cuvântul are ca origine numele matematicianului persan Al-Khwarizmi) înseamnă în matematică și informatică o metodă sau o procedură de calcul, alcătuită din pașii elementari necesari pentru rezolvarea unei probleme sau categorii de probleme. De obicei ,algoritmii se implementează în mod concret prin programarea adecvată a unui calculator, sau a mai multora

Algoritmi

Structuri de date

Current show

Structuri de date

În informatică, o structură de date este o metodă sistematică de stocare a informațiilor și datelor într-un calculator, în așa fel încât ele să poată fi folosite în mod eficient. Deseori o alegere bine făcută a structurii de date va permite și implementarea unui algoritm eficient. Structura de date aleasă este derivată de multe ori dintr-un tip de dată abstract

O structură de date bine concepută permite efectuarea unei varietăți de operații de bază, utilizând puține resurse (ca de exemplu memoria necesară și timpul de execuție). Structurile de date se implementează utilizând tipuri de date, referințe și operații asupra acestora, toate facilitate de către un limbaj de programare

Structuri de date

Grafica

Coming events

Grafica Exemple de utilizare a Graficii in studiul Algoritmilor si Structurilor de date, prezente in Portal Grafica

Portal eLearning

Grafica

in slujba studiului Algoritmilor si a Structurilor de date

 

Prin Portalul eLearning, am vrut sa creez o modalitate facilă de acces la studiul și înțelegerea Algoritmilor și Structurilor de Date, folosind vizualizarea grafică a problemelor și  rezolvărilor acestora din dorința de a creea un mediu online prietenos, care să permită rezolvarea și analiza în timp real a rezultatelor, plecând de la dictonul că “o imagine face cât o mie de cuvinte”. Am vrut să creez o platformă accesibilă, atât celor interesați să învețe cât și celor care vor să contribuie la găsirea unor modalităţi diferite de rezolvare a unor probleme familiare celor din lumea programării și matematicii.
Platforma este un mediu deschis, unde se găsesc cursuri teoretice, rezolvari diverse ale acestor probleme, unde se vor putea adăuga în permanență noi informații și unde, în viitor, vor putea avea loc dezbateri în cadrul unui forum.

Prin Portalul eLearning, am vrut sa creez o modalitate facilă de acces la studiul și înțelegerea Algoritmilor și Structurilor de Date, folosind vizualizarea grafică a problemelor și  rezolvărilor acestora din dorința de a creea un mediu online prietenos, care să permită rezolvarea și analiza în timp real a rezultatelor, plecând de la dictonul că “o imagine face cât o mie de cuvinte”. Am vrut să creez o platformă accesibilă, atât celor interesați să învețe cât și celor care vor să contribuie la găsirea unor modalităţi diferite de rezolvare a unor probleme familiare celor din lumea programării și matematicii.
Platforma este un mediu deschis, unde se găsesc cursuri teoretice, rezolvari diverse ale acestor probleme, unde se vor putea adăuga în permanență noi informații și unde, în viitor, vor putea avea loc dezbateri în cadrul unui forum.