GRAFURI * * * GRAFURI * * * GRAFURI * * * GRAFURI * * * GRAFURI * * * GRAFURI * * * GRAFURI

Grafuri neorientate

Current show

Grafuri neorientate Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de mulţimi notată G=(V, M) unde: V: este o mulţime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri; M: este o mulţime, de perechi neordonate de elemente distincte din V, ale cărei elemente se numesc muchii. Grafuri neorientate

Grafuri orientate

Featured student work

Grafuri orientate Din punct de vedere formal, un graf orientat este o pereche ordonată G = (V, A) unde • V este o mulțime ale cărei elemente se numesc noduri sau vârfuri; • A este o mulțime de perechi ordonate de noduri, numite săgeți, muchii orientate (uneori, pur și simplu muchii cu mulțimea corespunzătoare notată cu E în loc de A), arce, sau linii orientate. Grafuri orientate

Portal eLearning

Grafica

in slujba studiului Algoritmilor si a Structurilor de date

 

Prin Portalul eLearning, am vrut sa creez o modalitate facilă de acces la studiul și înțelegerea Algoritmilor și Structurilor de Date, folosind vizualizarea grafică a problemelor și  rezolvărilor acestora din dorința de a creea un mediu online prietenos, care să permită rezolvarea și analiza în timp real a rezultatelor, plecând de la dictonul că “o imagine face cât o mie de cuvinte”. Am vrut să creez o platformă accesibilă, atât celor interesați să învețe cât și celor care vor să contribuie la găsirea unor modalităţi diferite de rezolvare a unor probleme familiare celor din lumea programării și matematicii.
Platforma este un mediu deschis, unde se găsesc cursuri teoretice, rezolvari diverse ale acestor probleme, unde se vor putea adăuga în permanență noi informații și unde, în viitor, vor putea avea loc dezbateri în cadrul unui forum.

Prin Portalul eLearning, am vrut sa creez o modalitate facilă de acces la studiul și înțelegerea Algoritmilor și Structurilor de Date, folosind vizualizarea grafică a problemelor și  rezolvărilor acestora din dorința de a creea un mediu online prietenos, care să permită rezolvarea și analiza în timp real a rezultatelor, plecând de la dictonul că “o imagine face cât o mie de cuvinte”. Am vrut să creez o platformă accesibilă, atât celor interesați să învețe cât și celor care vor să contribuie la găsirea unor modalităţi diferite de rezolvare a unor probleme familiare celor din lumea programării și matematicii.
Platforma este un mediu deschis, unde se găsesc cursuri teoretice, rezolvari diverse ale acestor probleme, unde se vor putea adăuga în permanență noi informații și unde, în viitor, vor putea avea loc dezbateri în cadrul unui forum.